WYDAWNICTWA POŚWIĘCONE HISTORII PILZNA

W tym miejscu chciałbym zamieścić tytuły książek poświęconych historii Pilzna i jego okolic. W miarę możliwości postaram się dodać krótki komentarz dotyczący treści ( nie mylić z recenzją :)).

Dąbrowska Agnieszka, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie (1894-1918), Pilzno, Tuchów 2003.
Książka wydana na podstawie pracy magisterskiej poświęconej Sokołowi w Pilźnie. Kawał solidnej roboty udokumentowanej badaniami źródłowymi. Autorka wykorzystała obficie dostępną literaturę, którą podparła własnymi badaniami opartymi głównie na prasie oraz pisanych źródłach historycznych.

Pilzno wybrane zagadnienia z dziejów miasta, t.I, pod red. ks. Bogdana Stanaszka, Pilzno 2013.
Dzieje miasta Pilzna, t.II pod red. ks. Bogdana Stanaszka, Pilzno 2014.
Obie pozycje pod redakcją ks. profesora Bogdana Stanaszka, pochodzącego z Brzostku, ale uczęszczającego do LO w Pilźnie. Kilkanaście różnorodnych artykułów historycznych poświęconych historii Pilzna pisanych w większości przez profesjonalnych historyków. Zawiera wiele źródeł historycznych wraz z cennymi analizami. Ta praca zbiorowa to solidna dawka informacji historycznych, popartych bogatymi i rzetelnymi badaniami źródłowymi.

Hebda Jan, Wtopiony w środowisko. Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Pilźnie (1866-2002), Pilzno 2002.

Dr. Jan Hebda jest wybitnym historykiem regionalnym specjalizującym się w dziejach ruchu ludowego w okręgu tarnowskim. Jego „Zarys” jest bodaj najpełniejszym źródłem informacji na temat działalności spółdzielczości bankowo-pożyczkowej jedynego banku spółdzielczego ,który funkcjonuje do dziś. Praca ta porusza zresztą o wiele więcej aspektów związanych z gospodarką Pilzna od końca XIX w do przełomu XX i XXIw.

Hoff Jadwiga, Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992.

Rozprawa habilitacyjna prof. Jadwigi Hoff. Pani profesor objęła próbą badawczą 16 miasteczek galicyjskich, niestety bez Pilzna. Tym nie mniej dla kogoś kto chce zrozumieć zasady funkcjonowania małomiasteczkowej społeczności galicyjskiego miasteczka w latach 1867-1914 lektura obowiązkowa.

Jewuła Łukasz, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848, Kraków 2013.

Bardzo interesująca rozprawa doktorska młodego naukowca, nauczyciela III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Praca traktuje ogólnie o mieszczaństwie małych i średnich miast w Galicji, dla zainteresowanych tematem nieco informacji statystyczno-demograficznych oraz ogólnych o Pilźnie.

Krajewski Mirosław Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie, Pilzno 1995.
Książka w znacznej części poświęcona jest dziejom obrazu Matki Bożej Pocieszenia, znajdziemy tam również wiele informacji na temat życia religijnego Pilźnian od XVII do połowy XX wieku oraz dziejów Kościoła i klasztoru karmelitów w Pilźnie.

Morawczyński Marian , Rzeź 1846 roku, Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarnów 1992.
Dobrze udokumentowana i poparta wnikliwymi badaniami regionalnymi praca doktora M. Morawczyńskiego, bogate źródło informacji na temat rabacji i jej przebiegu e Pilźnie i okolicach.

Szczeklik Józef, Pilzno i jego dzieje, Pilzno 1994.
Główna pozycja w dorobku pisarskim Józefa Szczeklika, wielkiego miłośnika historii Pilzna. Zasłużonego działacza społecznego propagującego wiedzę o historii miasta i regionu. Książka o tyle wartościowa, że zawiera wiele materiału opartego na przekazach ustnych, w przeważającej większości nie do odtworzenia w czasach dzisiejszych.

Szczeklik Karol, Pilzno i Pilźnianie, Pilzno, 1994.
Pierwsza i fundamentalna monografia Pilzna, napisana przez rodowitego pilźnianina ks. dr K .Szczeklika. Obejmuje dzieje Pilzna od czasów najdawniejszych aż po czasy współczesne autorowi. Ks. dr Szczeklik choć zajmował się naukowo głównie teologią moralną, jako pierwszy odważył się spisać historię Pilzna i zrobił to bardzo dobrze.

Trojan Wojciech, Orły-Sokoły Pilzna, Pilzno 2006.
Ważna pozycja wydana w dwóch tomach zawierająca biografie wybitnych postaci związanych z Pilznem. Żyjących w XIX i XX wieku.

Wojtanowski Józef Monografia Pilzna,[w:] Rocznik Pilzneński ,Pilzno 2009.
Józef Wojtanowski był nauczycielem pilzneńskim, żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego monografia choć niezbyt dużych rozmiarów, zawiera wiele cennych obserwacji ,które można potraktować jako źródło historyczne gdyż autor sam był świadkiem zdarzeń ,które opisywał.

Ruch ludowy i jego działacze w powiecie pilzneńskim i w latach współczesnych. Materiał zebrał i opracował Jan Hebda. Pilzno 2016.
Zbiór relacji miejscowych działaczy ruchu ludowego.

Bohaczyk Włodzimierz, Spacerkiem przez Pilzno od Ursa do Szczeklików. Pilzno 2010.
Bardzo interesujący przewodnik po historii tradycji i obyczajach ziemi pilzneńskiej. Fotografie współczesne oraz historyczne wraz z rysunkami autora są niewątpliwie wielkim atutem tej publikacji.

Roczniki pilzneńskie.

Wydawane staraniem Towarzystwa Miłośników Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej od 2005 roku. Zawierają artykuły historyczne, etnograficzne oraz poświęcone kulturze i oświacie ziemi pilzneńskiej. Autorami są członkowie TMPiZP.

Zofia Mossoń. Pilzno w starej fotografii i  dokumentach.Pilzno 2012

Album zawierający stare fotografie Pilzna oraz dokumenty związane z jego historią.

Reklamy